Seminář Praha - č. 37 - "Akumulace elektřiny, tepelné energie a plynu" - 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání seminář  „Akumulace elektřiny, tepelné energie a plynu“,

který se uskuteční 3.11. 2020 v Praze,
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6.
Doba trvání semináře je od 9.00 do 17.00 hod.

S ohledem na kladné vyjádření  k dosud provedeným webinářům a přetrvávající situaci koronavirové nákazy, jsme se rozhodli akci uspořádat ve formě webináře. Z webináře bude proveden záznam, včetně sdílené prezentace.

Seminář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 37 a ohodnocen 3 kredity.

V současné době jsou v důsledku stále větší akcentace projektů na zvyšování účinnosti užití energie velice aktuální požadavky na akumulaci vyrobené či získané energie. Zcela novým, a stále více aplikovaným směrem, je akumulace elektrické energie. Podobně akumulace tepelné energie souvisí zejména s využíváním obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie. To vše klade stále vyšší požadavky na správné vyhodnocování těchto projektů v rámci dokumentů zpracovávaných energetickými specialisty. Seminář bude orientován zejména na tyto okruhy:

- Legislativní povinnosti podle zákona č. 406/2000 Sb. a požadavky podle prováděcích předpisů k zákonu
- Bateriová uložiště elektrické energie
- Zásobníky plynů, předávací stanice plynu ze zásobníků
- Zásobníky tepelné energie
- Hodnocení technické a ekonomické proveditelnosti návrhů na systémy akumulace energie

Odborným garantem semináře bude Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku, energetický specialista pro všechna oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb.).

Ing. Mareš provede přednášky v oblasti legislativy podle zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcích předpisů, a dále přednášku na hodnocení technické a ekonomické proveditelnosti návrhů na systémy akumulace energie.
Ing. Vlastimil Brada, CSc. - místopředseda SR AEA-ES, energetický specialista, provede přednášky v oblasti zásobníků tepelné energie.
K přednáškám budou dále pozváni odborníci z vysokých škol, konkrétně z ČVUT.  

Seminář je  vhodný pro energetické speciality - držitele oprávnění pro zpracování energetického auditu a energetického posudku, průkazů energetické náročnosti budov a provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání.

Účastníkům bude vydáno potvrzení o absolvování semináře.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Přístup k přednáškám v elektronické podobě je po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

03.11.2020

Místo konání kurzu

WEBINÁŘ

Vaše aktuální cena
2 350,00 Kč bez DPH
(2 843,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 840,00 Kč bez DPH
(2 226,40 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.