Seminář Praha - č. 35 - "Zvyšování účinnosti užití energie v budovách" - 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání seminář  „Zvyšování účinnosti užití energie v budovách“,

který se uskuteční 10.9. 2020 v Praze,
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6.
Doba trvání semináře je od 9.00 do 17.00 hod.

Seminář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 35 a ohodnocen 3 kredity.

Změnou legislativy platné od roku 2020 dochází k zásadním změnám v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov. Tato problematika souvisí také s povinností stavět nové budovy pouze jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V oblasti větších změn dokončených budov je velmi důležité se zabývat reálnými možnostmi ke zvýšení účinnosti užití energie v budovách, které se samozřejmě, vedle nejčastěji aplikovaného zateplení, dotýká i jednotlivých technických systémů. Nezanedbatelným problémem samozřejmě stále zůstávají možnosti využití alternativních systémů dodávek energie a využití obnovitelných zdrojů energie v budovách.

Seminář bude orientován zejména na tyto okruhy:

- Legislativní povinnosti podle zákona č. 406/2000 Sb. a požadavky podle prováděcích předpisů k zákonu
- Možnosti zvyšování účinnosti užití energie v obálce budovy
- Možnosti zvýšení účinnosti užití energie v jednotlivých technických systémech (zdroje tepla, příprava teplé vody, větrání, úprava vlhkosti vzduchu, osvětlení)
- Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie v budovách
- Využití alternativních systémů dodávek energie v budovách (místní systémy obnovitelných zdrojů energie, tepelné čerpadlo, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, dodávkové teplo z centrálního zdroje tepla)
- Hodnocení technické a ekonomické proveditelnosti navržených opatření v oblasti zvyšování účinnosti užití energie


Odborným garantem bude Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku, energetický specialista pro všechna oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb.).

Ing. Mareš provede přednášku na téma legislativních povinností podle zákona č. 406/2000 Sb., alternativních systémů dodávek energie a hodnocení technické a ekonomické proveditelnosti navržených opatření v oblasti zvyšování účinnosti užití energie.

Dalšími přednášejícími budou:

Ing. Irena Svatošová, Ph.D., člen SR AEA-ES, energetický specialista pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov, odborná asistentka na VŠB - provede přednášku na téma zvyšování účinnosti užití energie v obálce budovy.
Ing. Vlastimil Brada, CSc., místopředseda SR AEA-ES, energetický specialista - provede přednášku v oblasti využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Seminář je vhodný pro energetické speciality - držitele oprávnění pro zpracování energetického auditu a energetického posudku a držitele oprávnění pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov.

Účastníkům bude vydáno potvrzení o absolvování semináře.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny.
V ceně je zahrnuto občerstvení a přístup k přednáškám v elektronické podobě po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

10.09.2020

Místo konání kurzu

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Vaše aktuální cena
2 350,00 Kč bez DPH
(2 843,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 840,00 Kč bez DPH
(2 226,40 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.