Seminář Praha - č. 24 - "Požadavky ČSN ISO 50002 - energetické audity - požadavky pro zpracování energetických auditů dle §9 zákona 406/2000 Sb." - 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání seminář  „Požadavky ČSN ISO 50002 - energetické audity - požadavky pro zpracování energetických auditů podle §9 zákona 406/2000 Sb.“,

který se uskuteční 24.11. 2020 v Praze,
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1.
Doba trvání semináře je od 9.00 do 17.00 hod.

S ohledem na kladné vyjádření  k dosud provedeným webinářům a přetrvávající situaci koronavirové nákazy, jsme se rozhodli akci uspořádat ve formě webináře. Z webináře bude proveden záznam, včetně sdílené prezentace.

Seminář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 24 a ohodnocen 3 kredity.

Na tomto semináři budou podrobně předneseny otázky týkající se vztahu ČSN ISO 50002 a zprávy o energetickém auditu podle §9 zákona č. 406/2000 Sb. Konkrétně budou diskutovány tyto okruhy:

- Povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/200 Sb. o hospodaření energií v platném znění, §9 energetické audity

- Povinnosti vyplývající z harmonizované normy ČSN ISO 50002 - energetické audity

- Jednotlivé postupové kroky stanovené podle harmonizované normy ČSN ISO 50002 - energetické audity

- Požadavky dalších ČSN souvisejících se zpracováním energetických auditů pro budovy, procesy, dopravu

- Souvislost harmonizované normy ČSN ISO 50002 s novou vyhláškou o energetickém auditu a energetickém posudku

- Souvislost harmonizované normy ČSN ISO 50002 s normou ČSN EN ISO 50001 - systémy energetického managementu


Přednášky budou vedeny formou průběžné diskuze nad jednotlivými detaily zákona č. 406/2000 Sb., harmonizované normy ČSN ISO 50002 a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku.

Garantem semináře je Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku, energetický specialista pro všechna oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb.).

Ing. Mareš provede přednášky v oblasti povinností ze zákona č. 406/2000 Sb. a podrobností nové vyhlášky ve vztahu ke zpracování energetického auditu. Samostatně provede analýzu požadavků harmonizované normy ČSN ISO 50002 a požadavků podle nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku.

Další přednášející budou:

Ing. Vlastimil Brada, CSc., místopředseda SR AEA-ES, energetický specialista. Ve své přednášce se bude zabývat zejména požadavky dalších ČSN souvisejících se zpracováním energetických auditů pro budovy, procesy a dopravu.
Ing. Vladimír Novotný, člen SR AEA-ES, energetický specialista. Jeho úkolem bude provést vysvětlení vztahu harmonizované normy ČSN ISO 50002 a klíčové normy pro energetický management, tedy ČSN EN ISO 50001:2019.


Seminář je vhodný pro energetické speciality - držitele oprávnění pro zpracování energetického auditu a energetického posudku, provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání.

Účastníkům bude vydáno potvrzení o absolvování semináře.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Přístup k přednáškám v elektronické podobě je po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

24.11.2020

Místo konání kurzu

WEBINÁŘ

Vaše aktuální cena
2 350,00 Kč bez DPH
(2 843,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 840,00 Kč bez DPH
(2 226,40 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.