Seminář Praha - č. 23 - "Zpracování energetického auditu a energetického posudku podle nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku - praktické příklady" - 4 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání dvoudenní seminář „Zpracování energetického auditu a energetického posudku podle nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku - praktické příklady“,

který se uskuteční ve dnech 14. - 15.10. 2020 v Praze,
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1.
Zahájení semináře od 9.00 hod.

Seminář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 23 a ohodnocen 4 kredity.

S ohledem na kladné vyjádření  k dosud provedeným konferenčním hovorům - webinářům jsme se rozhodli uspořádat tento dvoudenní seminář tak, že první den, tj. 14.10. 2020, budou prezentace provedeny cestou konferenčního hovoru - webináře, a druhý den, tj. 15.10. 2020, budou podrobnosti diskutovány „klasickým“ způsobem v prostorách Masarykovy koleje ČVUT, Thákurova 1, Praha 6. Domníváme se, že tento způsob Vám bude vyhovovat a druhý den semináře tak budeme moci věnovat, formou workshopu, detailním tématům na Vámi připravené otázky.

Obsahem semináře budou zejména tyto okruhy:

1.den
- Povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií v platném znění, §9 energetické audity a §9a energetické posudky
- Povinnosti vyplývající z harmonizované normy ČSN ISO 50002 energetické audity
- Požadavky nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku
- Plán energetického auditu
- Podklady pro zpracování energetického auditu
- Analýza stávajícího stavu energetického hospodářství a ucelené části energetického hospodářství
- Bilance energetických toků Identifikace příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie
- Ekonomické a ekologické hodnocení
- Zpráva o energetickém auditu
- Praktický příklad zpracování energetického auditu

 2. den
- Specifikace jednotlivých typů energetického posudku a požadavků na zpracování
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.1, písm.a) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.1, písm.b) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.1, písm.c) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.1, písm.d) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.1, písm.e) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.1, písm.f) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.2, písm.a) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.2, písm.b) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.2, písm.c) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti posudku dle § 9a, odst.2, písm.d) zákona č. 406/2000 Sb.
- Praktické příklady vybraných typů energetického posudku


Přednášky budou vedeny formou průběžné diskuze nad jednotlivými povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 406/2000 Sb., harmonizované normy ČSN ISO 50002 a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku.

Odborným garantem semináře bude Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, energetický specialista pro všechna oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb. (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku).

Ing. Mareš provede přednášky v oblasti povinností vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb. - §9 a 9a), dále pak podrobnosti nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku a požadavky harmonizované normy ČSN ISO 50002 - energetické audity. Rovněž povede přednášku na téma analýzy stávajícího stavu energetického hospodářství, identifikace příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie a ekonomického hodnocení.

Dalšími přednášejícími budou:

Ing. Irena Svatošová, Ph.D., člen SR AEA-ES, energetický specialista pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Jejím úkolem bude osvětlení problematiky hodnocení tepelné ochrany budov v rámci energetického auditu.
Ing. Vlastimil Brada, CSc., místopředseda SR AEA-ES, energetický specialista. Úkolem Ing. Brady bude provedení přednášky v oblasti podrobností energetických posudků a praktických příkladů vybraných typů energetického posudku.
Ing. Martin Horník, člen AEA-ES, energetický specialista. Bude pověřen úlohou vysvětlit problematiku bilanci energetických toků, formulace příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie a osvětlení, zpracování energetického auditu na bázi praktického příkladu.

Účastníkům bude vydáno potvrzení o absolvování semináře.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny.
V ceně je zahrnuto občerstvení a přístup k přednáškám v elektronické podobě po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

14.10.2020, 15.10.2020

Místo konání kurzu

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Vaše aktuální cena
4 650,00 Kč bez DPH
(5 626,50 vč. DPH)
Cena pro členy
4 000,00 Kč bez DPH
(4 840,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.