Seminář Praha - č. 21 - "Podrobnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov" - 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás v rámci průběžného vzdělávání připravila seminář „Podrobnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov“,

který se uskuteční 3.12. 2020 v Praze,
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1.
Doba trvání semináře je od 9.00 do 17.00 hod.

S ohledem na kladné vyjádření  k dosud provedeným webinářům a přetrvávající situaci koronavirové nákazy, jsme se rozhodli akci uspořádat ve formě webináře. Z webináře bude proveden záznam, včetně sdílené prezentace.

Seminář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 21 a ohodnocen 3 kredity.

Seminář bude zaměřen primárně na detailní výklad jednotlivých podrobností nové vyhlášky.

Podrobně budou projednány zejména tyto oblasti:

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, §7 energetická náročnost budov a §7a průkazy energetické náročnosti budov
- Základní pojmy
- Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení
- Výpočet dodané energie
- Výpočet dodané energie z neobnovitelných zdrojů energie
- Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni
- Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systému dodávek energie
- Vzor textové a grafické části průkazu energetické náročnosti budov

Seminář bude koncentrován zejména na změny oproti předchozímu znění vyhlášky č. 78/2013 Sb., konkrétně
- Hodnocení budov podle hlavního kritéria - neobnovitelné primární energie a podle celkové dodané energie a průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy
- Snížení kriteriálních hodnot neobnovitelné primární energie u nových budov v termínu od 1.1. 2022
- Změny referenčních hodnot u referenční budovy (součinitele prostupu tepla, účinnosti systému vytápění, chlazení, přípravy teplé vody)
- Změny faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie referenční budovy i hodnocené budovy
- Změna v oblasti hodnocení budov s přístavbou či nástavbou
- Požadavek na změnu hodnocení energetické náročnosti budov s klimatizací a budov využívajících obnovitelné zdroje (požadavek na hodinovou metodu hodnocení energetické náročnosti)
- Požadavek na posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti využití alternativních systémů dodávek energie
- Změnu obsahu průkazu energetické náročnosti budovy.

Přednášky budou vedeny formou průběžné diskuze nad jednotlivými detaily zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Odborným garantem je Ing. Irena Svatošová, PhD., člen SR AEA-ES, energetický specialista pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Na semináři se bude především věnovat problematice výpočtu ukazatelů energetické náročnosti a změnám referenčních hodnot.

Dále bude přednášet Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku, energetický specialista pro všechna oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb. Na semináři bude přednášet problematiku týkající se povinností ze zákona č. 406/2000 Sb. ve vztahu k energetické náročnosti budov a průkazů energetické náročnosti a dále posouzení technické ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.
Další přednášející je Ing. Renata Straková, člen SR AEA-ES, energetický specialista pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Jejím úkolem na semináři bude objasnit zejména problematiku hodnocení ENB a klimatizací a budov využívající obnovitelné zdroje.
Robert Šafránek, člen DR AEA-ES, energetický specialista s oprávněním pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov, na semináři objasní praktické zpracování průkazu energetické náročnosti budov.

Účastníkům bude vydáno potvrzení o absolvování semináře.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Přístup k přednáškám v elektronické podobě je po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

03.12.2020

Místo konání kurzu

WEBINÁŘ

Vaše aktuální cena
2 350,00 Kč bez DPH
(2 843,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 840,00 Kč bez DPH
(2 226,40 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.