Seminář Praha - č. 17 - "Podrobnosti nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku (EA a EP) v souvislosti se změnou zákona č. 406/2000 Sb." - 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás v rámci průběžného vzdělávání připravila seminář „Podrobnosti nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku  (EA a EP) v souvislosti se změnou zákona č. 406/2000 Sb.“,

který se uskuteční 19.1. 2021 v Praze,
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1.
Doba trvání semináře je od 9.00 do 17.00 hod.

Seminář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 17 a ohodnocen 3 kredity.

Seminář je zaměřen na zpracování energetického auditu a energetického posudku a na detailní objasnění souvisejících změn v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Výhradně se bude orientovat na problematiku podrobností zpracování energetického auditu a energetického posudku podle nové vyhlášky o energetickém posudku a energetickém auditu, konkrétně:

- Povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, §9 energetické audity a §9a) energetické posudky
- Povinnosti vyplývající z harmonizované normy ČSN ISO 50002 energetické audity
- Předmět úpravy nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku
- Definice, pojmy, stanovení počtu zaměstnanců
- Výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy pro podnikatele povinné podle §9, odst.1 zákona
- Obsah zprávy o provedeném energetickém auditu
- Rozdělení energetického hospodářství na ucelené části energetického hospodářství
- Způsob zpracování jednotlivých částí zprávy o provedeném energetickém auditu
- Plánování energetického auditu a podklady potřebné k provedení energetického auditu
- Analýza současné energetické náročnosti a ukazatelů energetické náročnosti
- Příležitosti ke snížení energetické náročnosti
- Přílohy zprávy o energetickém auditu
- Obsah zprávy o energetickém posudku
- Způsob zpracování jednotlivých typů energetických posudků dle §9a) zákona č. 406/2000 Sb.
- Podrobnosti energetického posudku
- Podrobnosti energetického posudku jako přílohy žádosti o dotaci (§9a), odst.1, písm. d) a písm. e) a f))
- Doporučení energetického specialisty
- Přílohy energetického posudku

Přednáška bude vedena formou průběžné diskuze nad jednotlivými detaily zákona č. 406/2000 Sb., harmonizované normy ČSN ISO 50002 a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku.

Odborným garantem bude a seminář povede ing. Miroslav Mareš, účastník odborné komise pro formu změny zákona č. 406/2000 Sb. a předseda Správní rady Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.

Seminář je určen pro energetické speciality - držitele oprávnění pro zpracování energetického auditu a energetického posudku.

Účastníkům bude vydáno potvrzení o absolvování semináře.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Přístup k přednáškám v elektronické podobě je po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.


Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

19.01.2021

Místo konání kurzu

WEBINÁŘ

Vaše aktuální cena
2 350,00 Kč bez DPH
(2 843,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 840,00 Kč bez DPH
(2 226,40 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.