Sedmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR. (únor - březen 2023)

AEA-ES, z.s., připravila sedmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do "Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR", který proběhne v Praze.

Kurz je rozdělen do dvou etap:
První část se uskuteční ve dnech 22. - 24. unora 2023
druhá část potom ve dnech 21. - 24. března 2023 

(Kurz je pořádán komorní formou s maximálním počtem uchazečů 10-11)

V lednu roku 2020 byla schválena zásadní změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (zákon č. 3/2020 Sb.), která jednoznačně směřuje k procesům podporujícím zvyšování účinnosti užití energie. Dále změna zákona upřesňuje úlohu oprávněných osob - energetických specialistů, kteří v novém pohledu mohou být buď fyzickými osobami nebo právnickými osobami. Energetický specialista, pokud splní požadované podmínky, může být energetickým specialistou s oprávněním pro zpracování:

-energetického auditu a energetického posudku podle §9 a §9a zákona č. 406/2000 Sb., a vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, v platném znění
-průkazu energetické náročnosti budov podle §7a zákona č. 406/2000 Sb., a vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov
-kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání podle §6a zákona č.406/2000 Sb., a vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění  a kombinovaného systému vytápění a větrání
-kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání podle §6a zákona č.406/2000 Sb. a vyhlášky č. 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

Zákon č. 406/2000 Sb. dále zásadně rozšířil oblast povinných subjektů (tedy vlastníků budov a energetických hospodářství), které musí zejména podle §9 zákona zpracovat energetický audit, a v případě zákonných požadavků i energetický posudek podle §9a zákona. V tomto smyslu se dá očekávat vysoká poptávka o oprávněných osobách - energetických specialistech pro zpracování těchto dokumentů!!

Dále změna zákona zcela změnila pohled na provádění kontrol systémů vytápění a systému klimatizace (doposud byly řešeny pouze kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, resp. kontroly klimatizačních systémů). Bude tedy kladen nový důraz na odbornost energetického specialisty.

V oblasti průkazu energetické náročnosti došlo ke změně původní vyhlášky č. 78/2013 Sb. na č. 264/2020 Sb., a z toho vyplývající změny způsoby výpočtu průkazu energetické náročnosti budov.

Proto je nanejvýš potřebné získat nové energetické specialisty schopné naplnit aktualizované požadavky zákona č. 406/2000 Sb.

Cílem kurzu je připravit zájemce ke složení příslušné zkoušky před odbornou komisí MPO pro jednotlivá oprávnění dle §10 zákona. Její úspěšné složení je předpokladem pro zapsání do Seznamu energetických specialistů.

Vzdělávací kurz je tematicky zaměřen na osvětlení jednotlivých legislativních, technických, ekonomických, environmentálních a právních okruhů, se kterými se může každý energetický specialista setkat jak v praxi, tak se mohou objevit u zkoušky před odbornou komisí.

Samozřejmě platí, že dalším nezbytným předpokladem k úspěšnému vykonání odborné zkoušky je samostudium.

Koncepce kurzu je formulována do tematických okruhů přednášek:

  • Legislativa - zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií., zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon., zákon č. 22/1997 Sb. zákon o technických požadavcích na výrobky,  a prováděcí vyhlášky k nim.
  • Stavební a technologické části budov a energetických hospodářství, normy.
  • Vybrané statě termomechaniky a termodynamiky.
  • Energetické zdroje včetně CZT, řízení a regulace energetické spotřeby, klimatizace a větrání.
  • Úspory energie v budovách a energetických zařízeních, vliv na životní prostředí.
  • Vybrané statě z ekonomiky, ekonomika energetických úspor a jejich efektivnosti, použití obnovitelných zdrojů jako jedno z opatření k dosažení úspor.
  • Metody hodnocení energetické náročnosti.
  • Vzorové typy energetických dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb. (energetický audit, průkaz energetické náročnosti, kontrola  systému vytápění, kontrola systému klimatizace).
  • Předání osvědčení o absolvování kurzu.


Cena sedmidenního kurzu je včetně občerstvení a obědů, které bude v průběhu kurzu poskytováno.

Kurz se koná v sídle Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., Václavkova 508/28, Praha 6.

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám. Pokud se budete chtít ubytovat v docházkové vzdálenosti (vč. možnosti parkování v areálu souběžně s ubytováním) - ČVUT Masarykova kolej - hotel, můžete kontaktovat paní Příhodovou na tel. 233 051 237 nebo využít rezervační formulář

Na vzdělávací kurz se lze přihlásit elektronicky níže. Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny.

Každý účastník vzdělávcího kurzu obdrží veškeré přednášky ("učební materiály") v elektronické pobodě

Na případné další dotazy Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová,
tel. 233 343 206 nebo 725 995 244.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

22.02.2023, 23.02.2023, 24.02.2023, 21.03.2023, 22.03.2023, 23.03.2023, 24.03.2023

Místo konání kurzu

sídlo AEA-ES, z.s., Václavkova 508/28, Praha 6

Vaše aktuální cena
19 600,00 Kč bez DPH
(23 716,00 vč. DPH)
Cena pro členy
19 600,00 Kč bez DPH
(23 716,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.