Sedmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR.

AEA-ES, z.s., připravila sedmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do "Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR", který proběhne v Praze.

Kurz je rozdělen do dvou etap:
První část se uskuteční ve dnech 19. - 21. února 2020,
druhá část potom ve dnech 17. - 20. března 2020.

Cílem kurzu je připravit zájemce ke složení příslušné zkoušky před odbornou komisí MPO. Její úspěšné složení je předpokladem pro zapsání do Seznamu energetických specialistů s oprávněním vypracovávat energetické audity a otevřít si cestu k získání dalších oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb.

Vzdělávací kurz je tematicky zaměřen na osvětlení jednotlivých legislativních, technických, ekonomických, environmentálních a právních okruhů, se kterými se může každý energetický auditor setkat jak v praxi, tak se mohou objevit u zkoušky před odbornou komisí.

Poznámka:
Tento kurz nelze zaměňovat s dvoudenním kurzem "Přípravný kurz pro odborné zkoušky energetických specialistů podle §10 zákona č. 406/2000 Sb.", který je určen výhradně právě pro absolventy tohoto sedmidenního kurzu, tedy pro ty, kteří jsou již ve stádiu těsně před vykonáním odborné zkoušky pro energetické specialisty (jsou přihlášeni k odborné zkoušce podle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, nebo svoji přihlášku připravují). Dvoudenní kurz je zejména shrnutím požadavků a objemu potřebných znalostí pro jednotlivá oprávnění a výběrem nejdůležitějších oblastí, ustanovení, častých otázek, nejasností nebo omylů.

Koncepce kurzu je formulována do tematických okruhů přednášek:

Legislativa - zákon č. 406/2000 Sb., zákon č. 458/2000 Sb., stavební zákon, zákon č. 180/2005 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 137/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky k nim.

Stavební a technologické části budov a energetických hospodářství, normy.

Vybrané statě termomechaniky a termodynamiky.

Energetické zdroje včetně CZT, řízení a regulace energetické spotřeby, klimatizace a větrání.

Úspory energie v budovách a energetických zařízeních, vliv na životní prostředí.

Vybrané statě z ekonomiky, ekonomika energetických úspor a jejich efektivnosti, použití obnovitelných zdrojů jako jedno z opatření k dosažení úspor.

Metody hodnocení energetické náročnosti.

Vzorové typy energetických dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb. (energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontrola koltů, kontrola klimatizačních systémů).

Předání osvědčení o absolvování kurzu.

Přednášky budou obsahovat i úvodní pasáže k dalším oprávněním, která je možno získat po získání oprávnění energetického auditora a zapsání do Seznamu energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb. Jsou to oprávnění zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov, provádět kontroly kotlů a provádět kontroly klimatizačních zařízení.

Cena sedmidenního kurzu je 16 200,- Kč bez DPH včetně občerstvení a obědů, které bude v průběhu kurzu poskytováno.

Kurz se koná v sídle Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., Václavkova 508/28, Praha 6.

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám. Pokud se budete chtít ubytovat v docházkové vzdálenosti (vč. možnosti parkování v areálu souběžně s ubytováním) - ČVUT Masarykova kolej - hotel, můžete kontaktovat paní Příhodovou na tel. 233 051 237 nebo využít rezervační formulář

Na vzdělávací kurz se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny). Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny.

Na případné další dotazy Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová,
tel. 233 343 206 nebo 725 995 244.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

19.02.2020, 20.02.2020, 21.02.2020, 17.03.2020, 18.03.2020, 19.03.2020, 20.03.2020

Místo konání kurzu

sídlo AEA-ES, z.s., Václavkova 508/28, Praha 6

Vaše aktuální cena
16 200,00 Kč bez DPH
(19 602,00 vč. DPH)
Cena pro členy
16 200,00 Kč bez DPH
(19 602,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.