Vzdělávací kurz pro energetické specialisty v oblasti zpracování průkazů energetické náročnosti

Dvoudenní vzdělávací kurz pro vykonání odborné zkoušky oprávněné osoby podle zákona č. 406/2000 Sb. - energetický specialista oprávněný pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov. 

Kurz je orientován výhradně na podmínky zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve smyslu § 7a) zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro zajištění odpovídající odborné úrovně energetických specialistů v této oblasti je nanejvýš potřebné zaměřit úsilí na problematiku souladu zpracovávaných průkazů energetické náročnosti budov s právními předpisy, vč. věcné a odborné správnosti tohoto dokumentu. 

V průběhu dvou dnů zkušení odborníci v jednotlivých oblastech předmětné problematiky informují účastníky vzdělávacího kurzu o správných přístupech řešení průkazu energetické náročnosti a osvětlí klíčové faktory tohoto dokumentu včetně demonstrace praktických příkladů.

Vzdělávací kurz je určen pro zájemce o vykonání odborné zkoušky energetického specialisty oprávněného pro zpracování průkazů energetické náročnosti podle § 10, odst.1, písm.b) zákona č. 406/2000 Sb., případně pro energetické specialisty, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oblasti zpracování průkazů energetické náročnosti podle nové vyhlášky o energetické náročnosti budov s platností od 1.4. 2013.

Osnova kurzu:

Právní a technické předpisy vztahující se ke snižování energetické náročnosti a k průkazu energetické náročnosti včetně souvisejících technických norem a dalších technických předpisů včetně technicko-normalizačních informací.

Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke snižování energetické náročnosti budov.

Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke zpracování průkazu energetické náročnosti budov. 

Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení. 

Požadavky na energetickou náročnost.

Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Podrobnosti doporučení energetického specialisty.

Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické systémy budovy.

Vzor a obsah průkazu - textová a grafická část průkazu.

Další informace, termíny konání a možnost přihlášení naleznete vždy v sekci Vzdělávací akce.