Vzdělávací kurz pro absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů podle §10 zákona č. 406/2000 Sb.

Cílem dvoudenního kurzu je připravit energetické specialisty, ještě před absolvováním procesu průběžného vzdělávání podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., k vykonání písemného testu v rozsahu podle § 10a) odst. 2, písm. c).

Průběžné vzdělávání energetického specialisty (podle § 10a, odst.2, písm. a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti právních předpisů upravujících hospodaření energií, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti výroben energie vč. výroben využívajících OZE a druhotné zdroje energie, a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v rozsahu stanoveném v prováděcích předpisech k zákonu č. 406/2000 Sb. 

Nedílnou součástí průběžného vzdělávání je i písemný odborný test energetického specialisty z jednotlivých oblastí, ke kterým je držitelem oprávnění uděleného MPO (tj. zpracování energetického auditu a energetického posudku, zpracování průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a provádění kontroly klimatizačních systémů).

Vzdělávací kurz bude tematicky jednoznačně zaměřen na osvětlení aktuálních legislativních podmínek tvorby jednotlivých, zákonem stanovených dokumentů, stejně jako podmínek stanovených pro činnost energetických specialistů.

Klíčovou oblastí kurzu bude příprava na úspěšné absolvování písemného odborného testu pro průběžné vzdělávání pro jednotlivé typy oprávnění energetického specialisty v rozsahu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech.

Koncepce kurzu je formulována do následujících tematických okruhů přednášek:

Legislativa - zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 

Legislativa - prováděcí přepisy k zákonu č. 406/2000 Sb.:
Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, 
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 
Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, 
Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Podrobnosti k písemnému odbornému testu pro oprávnění energetického specialisty k provádění energetického auditu a energetického posudku. 

Podrobnosti k písemnému odbornému testu pro oprávnění energetického specialisty k provádění průkazu energetické náročnosti budov.

Podrobnosti k písemnému odbornému testu pro oprávnění energetického specialisty k provádění kontroly kotlů a rozvodu tepelné energie.

Podrobnosti k písemnému odbornému testu pro oprávnění energetického specialisty k provádění kontroly klimatizačních systémů.

Další informace, termíny konání a možnost přihlášení naleznete vždy v sekci Vzdělávací akce.