Seminář Změny potřebné pro činnost energetického specialisty, provedené v roce 2015, v kostce

Dvoudenní seminář je zaměřen jednak na aktuální legislativní požadavky vyplývající ze změny zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií provedené zákonem č. 103/2015 Sb., platné od 1. červenece 2015, ale především na jejich praktické užití v dokumentech zpracovávaných energetickými specialisty. Seminář je vhodný pro energetické specialisty, ale i pro uchazeče o vykonání odborné zkoušky pro činnost energetických specialistů v jednotlivých oborech. 

V průběhu roku 2015 došlo k další podstatné změně zákona č. 406/200 Sb. o hospodaření energií, a tím i ke změnám dalších předpisů souvisejících s tímto zákonem.

Změna zákona č. 406/2000 Sb. byla provedena zákonem č. 103/2015 Sb. a platí od 1. července 2015. Hlavní změny se týkají problematiky státní energetické koncepce, územní energetické koncepce, energetické náročnosti budov, průzkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů, energetických posudků a povinností energetického specialisty.
V této souvislosti došlo i ke změnám vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, vyhlášky č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech a vyhlášky č. 194/2007 Sb. o pravidlech pro vytápění a dodávku teplé vody, měrných ukazatelích spotřeby tepelné energie pro vytápění a přípravu TV a požadavcích na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
Nově bylo publikováno nařízení vlády č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci.
Tyto změny byly dále reflektovány v jednotlivých výzvách v rámci programů OP PIK a OPŽP.

Jde tedy o rozsáhlý soubor změn, které zásadním způsobem ovlivňují činnost energetických specialistů. Seminář je zaměřen jednak na legislativní požadavky, ale především na praktické užití v dokumentech zpracovávaných energetickými specialisty.

Další informace, termíny konání a možnost přihlášení naleznete vždy v sekci Vzdělávací akce.