Jednodenní seminář - Principy řešení systému zásobování elektrickou energií v energetickém auditu a energetickém posudku

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., vás zve na jednodenní seminář

"Principy řešení systému zásobování elektrickou energií v energetickém auditu a energetickém posudku",

který se uskuteční dne 24. září 2019 od 9 hodin;
předpokládané ukončení v 15.30 hodin.

Seminář je určen zejména pro energetické specialisty, odborné poradce a energetické manažery organizací bez elektrotechnické kvalifikace.

Cílem tohoto semináře je objasnění základních principů a požadavků souvisejících s požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění, které jsou podrobně rozpracovány ve vyhlášce č. 480/2013 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb. Seminář je tedy zaměřen na velmi specifickou oblast v zásobování energetického hospodářství elektrickou energii.

Z vývoje odborných zkoušek dle §10 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění lze vyvodit, že problematika zásobování energetického hospodářství elektrickou energií je velmi senzitivní vůči požadavkům na splnění podmínek pro naplnění zákonných požadavků zákona č. 406/2000 Sb. v oblasti zásobování předmětného systému energetického hospodářství elektrickou energii.

Tento problém se dotýká zejména uchazečů o oprávnění energetického speciality v oblasti energetických auditů a energetických posudků, a také stávajících energetických specialistů, kteří nejsou v oblasti elektrických zařízení erudováni.

Považujeme proto za maximálně účelné seznámit dotčené energetické odborníky se základy principů souvisejícími s hodnocením energetického hospodářství v této oblasti.

Obsah semináře:

  • Postavení elektrické energie v energetickém hospodářství - hodnocení rozvodů elektrické energie (VN, NN) - ztráty a možnosti úspor, hodnocení stejnosměrných rozvodů a rozvodů malého napětí
  • Elektrotechnická zařízení a jejich hodnocení v energetickém auditu a energetickém posudku
  • Podmínky odborné způsobilosti v elektrotechnice podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění
  • Související legislativa pro elektrotechniku

Odborný seminář povede Ing. Vladimír Novotný, člen Správní rady AEA-ES, ve spolupráci s Ing. Miroslavem Marešem, předsedou Správní rady Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny). Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny. V ceně je zahrnuto občerstvení.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

24.09.2019

Místo konání kurzu

sídlo AEA-ES, Václavkova 508/28, Praha 6

Vaše aktuální cena
2 650,00 Kč bez DPH
(3 207,00 vč. DPH)
Cena pro členy
2 150,00 Kč bez DPH
(2 602,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.