Jednodenní seminář - PRAHA - Podrobnosti změny zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, platné od roku 2020

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., připravuje  seminář „Podrobnosti změny zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií platné od roku 2020“,

který se uskuteční 4. března 2020 v Praze, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6. Začátek v 9.00 hodin.

Důležitá informace:
AEA-ES, z.s., podá žádost o zařazení semináře do průběžného vzdělávání energetických specialistů. Seminář tedy bude ohodnocen příslušným počtem kreditů, který stanoví odborná komise SEI. Následně po předání prezenční listiny SEI bude předmětný počet kreditů zaznamenán u každého účastníka - energetického specialisty. Detailní postup k získání kreditů sdělíme přímo na semináři.

V lednu 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č.3/2020 Sb. ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Změna zákona je platná od 25.1. 2020. Tento zákon zásadním způsobem mění určité povinnosti pro vlastníky, podnikatele, organizace apod. V tomto smyslu je klíčové, že energetičtí specialisté musí upravit své činnosti v souladu s provedenými změnami zákona !

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., proto v zájmu nezbytnosti korektně osvětlit všechny změny zákona pořádá seminář s cílem diskutovat o všech novinkách v zákoně.

Na semináři budou nepochybně i dotčeny i změny v prováděcích předpisech zákonu č. 406/2000 Sb. (vyhláška č.4/2020 Sb. o energetických specialistech, nová vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku, změna vyhlášky č. 78/2013 Sb. o průkazech energetické náročnosti budov, změna vyhlášky č. 194/2013 Sb. - provádění kontroly systémů vytápění a kombinovaných systému vytápění a větrání, změna vyhlášky č. 193/2013 Sb. - provádění kontroly systémů klimatizace a kombinovaných systémů vytápění a větrání).

Akce přímo souvisí se změnou zákona 406/2000 Sb. ve znění zákona č.3/2020 Sb. Předmětem přednášek bude vysvětlení změn zákona zejména v oblastech

§2 Pojmy
§4 Územní energetická koncepce
§6 Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie
§6a) Kontrola systému vytápění a systému klimatizace
§7 Snižování energetické náročnosti budov
§7a) Průkaz energetické náročnosti
§8 Energetické štítky
§8a) Ekodesign
§9 Energetický audit
§9a) Energetický posudek
§10 Energetický specialista
§10a) Odborná zkouška a průběžné vzdělávání energetických specialistů
§10e) Energetická služba
§12 Přestupky fyzických a právnických osob
§13a) Kontrola
Přechodná ustanovení

Zaměření akce je na zpracování energetického auditu a energetického posudku, zpracování průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontroly systémů vytápění a kombinovaných systému vytápění a větrání, systémů klimatizace a kombinovaných systémů vytápění a větrání. Akce je dále zaměřena na detailní objasnění všech změn v zákonu č. 406/2000 Sb., zejména pak na změny týkající se praxe energetických specialistů.


Seminář povede ing. Miroslav Mareš, účastník odborné komise pro formu změny zákona č. 406/2000 Sb., a předseda Správní rady AEA-ES.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny). Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny.
V ceně je zahrnuto občerstvení.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, drahosova@aea.cz

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

04.03.2020

Místo konání kurzu

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Vaše aktuální cena
1 850,00 Kč bez DPH
(2 238,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 450,00 Kč bez DPH
(1 754,50 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.