Jednodenní seminář - BRNO - Podrobnosti změny vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., připravuje seminář „Podrobnosti změny vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov“,

který se uskuteční dne 28. února 2022   v Brně - hotel AVANTI, Střední 61, Brno. Změna termínu na 20.dubna 2020.  Zahájení v 9.30 hodin.

Důležitá informace:
AEA-ES, z.s., podá žádost o zařazení semináře do průběžného vzdělávání energetických specialistů. Seminář tedy bude ohodnocen příslušným počtem kreditů, který stanoví odborná komise SEI. Následně po předání prezenční listiny SEI bude předmětný počet kreditů zaznamenán u každého účastníka - energetického specialisty. Detailní postup k získání kreditů sdělíme přímo na semináři.

V souvislosti se změnou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v roce 2020 bude zpracována změna vyhlášky č. 78/2013 Sb. o průkazu energetické náročnosti budov. Ve smyslu povinností uložených v §7a) zákona dojde k zásadní změně při hodnocení energetické náročnosti budov oproti stávající vyhlášce č. 78/2013 Sb.

Změny jsou jednak systémové, jednak detailní. Za zásadní změny lze považovat:

- Hodnocení budov podle hlavního kritéria - neobnovitelné primární energie, a podle celkové dodané energie a průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy
- Snížení kriteriálních hodnot neobnovitelné primární energie u nových budov v termínu od 1.1. 2022
- Změny referenčních hodnot u referenční budovy (součinitele prostupu tepla, účinnosti systému vytápění, chlazení, přípravy teplé vody)
- Změny faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie referenční budovy i hodnocené budovy
- Změna v oblasti hodnocení budov s přístavbou či nástavbou
- Požadavek na změnu hodnocení energetické náročnosti budov s klimatizací a budov využívajících obnovitelné zdroje (požadavek na hodinovou metodu hodnocení energetické náročnosti)
- Požadavek na posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti využití alternativních systémů dodávek energie
- Změnu obsahu průkazu energetické náročnosti budovy

Seminář bude zaměřen primárně na detailní výklad jednotlivých podrobností vyhlášky č. 78/2013 Sb. po schválené novele této vyhlášky, která bude platná od 1.7. 2020. Podrobně budou projednány zejména tyto oblasti:

- Základní pojmy
- Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení
- Výpočet dodané energie
- Výpočet dodané energie z neobnovitelných zdrojů energie
- Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni
- Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systému dodávek energie
- Vzor textové a grafické části průkazu energetické náročnosti budov


Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny). Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny. V ceně je zahrnuto občerstvení.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

20.04.2020

Místo konání kurzu

Hotel AVANTI, Střední 61, Brno

Vaše aktuální cena
1 850,00 Kč bez DPH
(2 238,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 450,00 Kč bez DPH
(1 754,50 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.