ENA s.r.o.

Tento seznam není seznamem energetických specialistů vedeném MPO na www.mpo.cz.
Všechny aktivní informace o členech AEA jsou uvedeny s jejich písemným souhlasem.

ENA s.r.o.

Školní 12
14700 Praha 4

IČ: 48027502
DIČ: CZ48027502

Tel.: +420-222510684, +420-222515445
E-mail: info@ena.cz
www: http://www.ena.cz

Naši energetičtí specialisté

Ing. Jakubes Jaroslav

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Ing. Kántor Tibor

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Kontrola kotlů a rozvodů

Kontrola klimatizačních systémů

Ing. Olmr Vladimír

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Kontrola kotlů a rozvodů

Kontrola klimatizačních systémů