Vyhláška č. 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

01.10.2022

Dne 30. 9. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 15.10.2022.

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 15.10.2022.