Dvoudenní vzdělávací kurz pro absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů podle §10 zákona č. 406/2000 Sb.

AEA-ES, z.s., připravila dvoudenní „Vzdělávací kurz pro absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.“, který se uskuteční 24. - 25. ledna 2018.

Cílem kurzu je připravit energetické specialisty, ještě před absolvováním procesu průběžného vzdělávání podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., k vykonání písemného testu v rozsahu podle § 10a) odst. 2, písm. c).

Průběžné vzdělávání energetického specialisty (podle § 10a, odst.2, písm. a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti právních předpisů upravujících hospodaření energií, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti výroben energie vč. výroben využívajících OZE a druhotné zdroje energie, a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v rozsahu stanoveném v prováděcích předpisech k zákonu č. 406/2000 Sb. Nedílnou součástí průběžného vzdělávání je i písemný odborný test energetického specialisty z jednotlivých oblastí, ke kterým je držitelem oprávnění uděleného MPO (tj. zpracování energetického auditu a energetického posudku, zpracování průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a provádění kontroly klimatizačních systémů).

Vzdělávací kurz bude tematicky jednoznačně zaměřen na osvětlení aktuálních legislativních podmínek tvorby jednotlivých, zákonem stanovených dokumentů, stejně jako podmínek stanovených pro činnost energetických specialistů.

Klíčovou oblastí kurzu bude příprava na úspěšné absolvování písemného odborného testu pro průběžné vzdělávání pro jednotlivé typy oprávnění energetického specialisty v rozsahu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech - účastníci obdrží aktuální soubor otázek s opravami správných odpovědí.

Kurz je dvoudenní a bude se konat v sídle Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., Václavkova 508/28, Praha 6.

Koncepce kurzu je formulována do následujících tematických okruhů přednášek:

Legislativa - zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Legislativa - prováděcí přepisy k zákonu č. 406/2000 Sb.:

Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,

Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,

Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Podrobnosti k písemnému odbornému testu pro oprávnění energetického specialisty k provádění energetického auditu a energetického posudku.

Podrobnosti k písemnému odbornému testu pro oprávnění energetického specialisty k provádění průkazu energetické náročnosti budov.

Podrobnosti k písemnému odbornému testu pro oprávnění energetického specialisty k provádění kontroly kotlů a rozvodu tepelné energie.

Podrobnosti k písemnému odbornému testu pro oprávnění energetického specialisty k provádění kontroly klimatizačních systémů.


Na vzdělávací kurz se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA - ES se nejdříve přihlásí do členské zóny). Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny.

V ceně je obsaženo občerstvení a obědy, které budou v průběhu kurzu poskytovány. Ubytování si každý účastník hradí sám. Pokud se budete chtít ubytovat v docházkové vzdálenosti (vč. možnosti parkování v areálu souběžně s ubytováním) - ČVUT Masarykova kolej - hotel, Thákurova 1, Praha 6, můžete kontaktovat paní Příhodovou na tel. 233 051 237, nebo využít rezervační formulář.

Na případné další dotazy Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel.: 233 343 206 nebo 725 995 244.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

24.01.2018, 25.01.2018

Místo konání kurzu

sídlo AEA-ES, z.s., Václavkova 508/28, Praha 6

Vaše aktuální cena
7 850,00 Kč bez DPH
(9 499,00 vč. DPH)
Cena pro členy
6 540,00 Kč bez DPH
(7 913,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.